มมร ล้านนา: โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยากรจากสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ บรรยายเรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากร และประกวดแข่งขันทักษะการพูด

โอกาสนี้พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวให้โอวาทปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔