มมร ล้านนา: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่อาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่อาชีพ ของสาขาวิชาการปกครอง พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และภาษาอังกฤษ ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ มหาวิทยามหากุฎราชวิทยาลั วิทยาเขตล้านนา วันที่ 26 สิงหาคม 2565