มมร ล้านนา l นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ติดตามเยี่ยมนักศึกษาทุนสมาคมร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปภัมภ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พระมหาวีรศักด์ สุรเมธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เมตตาต้อนรับ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่/ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ให้เกียรติติดตามเยี่ยมนักศึกษาทุน นางสาว ขวัญฤทัย ยอดคีรีชัย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปี 1 ซึ่งได้รับทุนของสมาคมร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปภัมภ์ ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี มมร. วิทยาเขตล้านนา (ภาพ/ข่าว : จิรทัศน์ )