มมร ล้านนา l รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการวิจัยและพัฒนา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการวิจัยและพัฒนา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MBU2 มมร วิทยาเขตล้านนา 22-23 กันยายน 2561 โดยมี ดร.สุขุม มูลเมือง เป็นวิทยากร