มมร ล้านนา: GEO Road Show 2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายบุญนำ สุนามถาวร นักทรัพยากรบุคคล นายจิรทัศน์ เนธิบุตร นักวิชาการศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานสัมมนา Enable businesses to secure a wide range of cyber threats รวมทุกขุมพลังแห่งการปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามไซเบอร์ ณ ห้อง นิมมาน 1-2 ชั้น 5 โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่