แหล่งทุนการศึกษา

1.กระทรวงศึกษาธิการ

2.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

4.สำนักงาน ก.พ.

5.ธนาคารกสิกรไทย

6.ธนาคารกรุงไทย

7.ทรูปลูกปัญญา

8.ปตท

9.Fulbright

10.kapook.com

11.educatepark.com