มมร ล้านนา: โครงการประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการประเพณ๊ยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายหลาย เรียนรู้ประดิษฐ์กระทง แข่งประดิษฐ์กระทง ทำซุ้มประตูป่า ฟังเทศน์มหาชาติ ประกวดเทพบุตรกระทงและเทพีนพมาศ ในเทศกาลลอยกระทงปี 2566

ซึ่งวันนี้ภาคเช้าจัดกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์(ย่อ) ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4

 

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานจัดกิจกรรมประกวดเทพบุตรกระทงและเทพีนพมาศ ในโครงการประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน ประกวดเทพบุตรกระทงและเทพีนพมาศ การแข่งขันประประดิษฐ์กระทง ของนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาภาคพิเศษวันเสาร์-วันอาทิตย์ เข้าร่วมกิจกรรมแบบมีความสุข สนุกสนานและรอยยิ้มในประเพณียี่เป็งล้านนา