ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มมร ล้านนา: ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายงดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายงดให้แ […]

มมร ล้านนา: เปิดรับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน […]