ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2562 รอบแรก Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2562 รอบแรก Portfolio

อัตราค่าธรรมเนียม


1.สาขาวิชาพุทธศาสตร์


2.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


3.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


4.สาขาวิชาการปกครอง


5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)