มมร ล้านนา: กิจกรรมเสวนาวิชาการในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร. อธิก […]