1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

 

 
 

พระราชพิศาลมุนี
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

 
  หน้าแรก  
ประวัติวิทยาเขต
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
โครงสร้างบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา
สนง.วิทยาเขต
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ
กองทุนเงินกู้ยืม (กยศ)
ห้องสมุด
บุคลากร
โครงสร้างหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ตั้ง

 

ผู้เยี่ยมชม  

 
 

Link...วิทยาเขต

 
   
 

 Link. มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

กยศ.

 

Download
เอกสาร
(ปริญญาตรี)
ลน.01-2
6

 

 

 

  ปรัชญามหาวิทยาลัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา :Academic Excellence based on Buddhism  

 

 
 

กำหนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร
มมร วิทยาเขตล้านนา ประจำปี 2557

 
 

ประกาศ ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

 
 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง (รหัส 53... ) ปีการศึกษา 2557

 
 

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557

 
 

รับสมัครผู้สนเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 57 ถึง 26 พ.ค. 57

 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาโท  
 

  รับสมัครผู้สนเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  ประกาศ กำหนดการสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2/2556

  กำหนดการกีฬาสี ครั้งที่ 8
  ประกาศ แจ้งรายวิชาประมวลผลความรู้ (Comprehensive Examination) แผน ข บัณฑิตศึกษารุ่นที่ 9

  ขอเชิญร่วมสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย โครงการประชุมปรัชญาสัญจรครั้งที่ 5/2556

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาตรี

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เช้า-บ่าย) 2557
  ผลการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) 2
/2556
  ประกาศ ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (รหัส 53... ) ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศ เลื่อนการประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติบ่าย-คฤหัสถ์ (รอบแรก)
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 

 
    ข่าวครูพระสอนศีลธรรม  
 

  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
มกราคม 2557 งวดที่ 2
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
ธันวาคม งวดที่ 2
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน พฤศจิกายน งวดที่ 3
  ค่าตอบแทนครูพระสอนศีลธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
     ข่าวกองทุน กยศ.  
 

  รายการโอนเงินให้นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (รายเก่าย้ายสถานศึกษา)
 
ตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้อง

 
ตัวอย่างเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน
 
แนวปฏิบัติการทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
  ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่)
  ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่า)

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
    ปฏิทินการศึกษา     ตารางเรียน
 
  ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
 
ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (เช้า-บ่าย)
 
ปฏิทินการศึกษา 1/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ปฏิทินการศึกษา 1/2556 (เช้า-บ่าย)
  ตารางเรียน 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 2/2556 (เช้า-บ่าย) 
 
ตารางเรียน 1/2556 (เช้า-บ่าย)
 
ตารางเรียน 1/2556 (เสาร์-อาทิตย์)

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ภาพข่าว มมร ล้านนา
    พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารคณาจารย์อาวุโสประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2557 ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4) เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
  โครงการปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมฐาน (เดินธุดงค์) ประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 พระครุวุฒิธรรมาภิวัฒน์ ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาภาคปกติบ่าย (บรรพชิต) ออกปฏิบัติธรรมและอบรมกรรมฐาน (เดินธุดงค์) ประจำปี 2557 ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาของ มมร วิทยาเขตล้านนา ทุกรูปต้องผ่านภาคปฏิบัติ  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    โครงการอนุรักษ์ตุงล้านนา ภูมิปัญญาบรรพชน
 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ตุงล้านนา ภูมิปัญญาบรรพชน ณ โฮงเฮียนสืบสาน ภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557   ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นถิ่นทุรกันดาร
 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 ผศ.เขียน วันทนียตระกูล อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักศึกษา ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านกองแขก (สาขาบ้านแม่หลุ)  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร เข้าตรวจประเมิน
 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญา  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    วันคล้ายวันสถาปนา มมร วิทยาเขตล้านนา ปีที่ 23
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่ เมตตาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ สถานที่ขยาย มมร วิทยาเขตล้านนา เลขที่ 82 หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 

อ่านข่าวทั้งหมด >>>

 
 
     ข่าวประกวดราคา  
 

  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน
 
ประกาศ การคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนโดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2557 (หมวดเงินรายได้)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ข่าวประกาศ  
 

  กำหนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
  ขอเชิญรวมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  กำหนดการกีฬาสี ครั้งที่ 8
 
มมร วิทยาเขตล้านนาเปิดรับสมัครอาจารย์สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับปริญญาเอก ด่วน
  ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย และฟุตซอลชาย USTCM 2013
 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     เกี่ยวกับกฎหมาย  
 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  หนังสือรับรองหลักสูตร
  การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อปริญญา
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ข้าราชการครู
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 

อ่านทั้งหมด>>>

 
    งานวิจัย  
 
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2553
  
หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2552
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2551
 
 
 

งานวิจัยทั้งหมด>>

 
     บทความ  
 
  USR ของมมร ต่อสังคม ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยของปวงชน ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
วิธีการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ ... ผศ.เขียน วันทนียตระกูล

  เปิดประตูสู่อาเชียน...ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
  การพัฒนาวิชาชีพครู...พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร.
 
นักโทษประหาร ... ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม
  ปรัชญามุมมองโลก: การนำหลักศาสนาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
...ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
 
 
 

บทความทั้งหมด>>

<<กลับขึ้นด้านบน>>

 
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com, asksak@hotmail.com